Tháng Mười Một 30, 2021

Thời gian chờ là gì? PVI SÀI GÒN

Thời gian chờ: Là khoảng thời gian mà Người được bảo hiểm không được chi trả cho 1 quyền lợi cụ thể. Bao gồm cả những sự kiện phát sinh trong thời gian chờ nhưng hậu quả xảy ra/điều trị kéo dài ngoài thời gian chờ và trong thời hạn bảo hiểm. Thời gian chờ áp dụng cho từng quyền lợi là khác nhau.

Quyền lợi bảo hiểm chỉ được kích hoạt khi đã vượt qua thời gian chờ.

thoi-gian-cho-bao-hiem
Thời gian chờ là nội dung quan trọng trong bảo hiểm khám chữa bệnh

Thời gian chờ được tính từ ngày tham gia bảo hiểm đối với mỗi quyền lợi. Thời gian chờ áp dụng cho mỗi nhân viên có thể khác nhau tùy thuộc vào thời điểm tham gia.

Các mốc thời gian:

  • Ngày hiệu lực bảo hiểm đầu tiên
  • Ngày phát hiện có triệu chứng
  • Ngày đi khám bác sĩ

Thời gian chờ tính từ ngày hiệu lực đến ngày khám bác sĩ (không tính ngày có triệu chứng bệnh)

  1. Tai nạn: Có hiệu lực bảo hiểm ngay (Không áp dụng thời gian chờ).
  2. Bệnh thông thường: 30 ngày kể từ ngày hiệu lực.
  3. Bệnh đặc biệt, bệnh mãn tính, bệnh có sẵn: 365 ngày kể từ ngày hiệu lực.
  4. Biến chứng thai sản: 60 ngày kể từ ngày hiệu lực.
  5. Sinh con: 270 ngày kể từ ngày hiệu lực (Tính từ ngày hiệu lực đến ngày sinh, không phải tính theo ngày nhập viện chờ sinh).

Như vậy, khi NĐBH đã tham gia đủ 01 năm thì năm sau tái tục sẽ được miễn toàn bộ thời gian chờ.

Dựa trên nguyên tắc cơ bản, bảo hiểm sẽ không chi trả cho các trường hợp đang ốm bệnh mà tham gia bảo hiểm. Do đó, thay vì Người được bảo hiểm phải yêu cầu khám sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm thì có quy định 1 khoảng thời gian chờ nhất định, phù hợp với từng tình trạng bệnh.

Năm trước Công ty tôi tham gia tại công ty bảo hiểm ABC. Vậy năm nay tham gia ở PVI có phải áp dụng thời gian chờ lại từ đầu không?

KHÔNG. Bảo hiểm PVI tính thời gian chờ tiếp tục cho Khách hàng đang tham gia tại công ty bảo hiểm cũ.

Nhân viên không may bị tai nạn chỉ sau 3 ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm có được chi trả bồi thường không?

CÓ. Quyền lợi về Tai nạn không phải áp dụng thời gian chờ (Có hiệu lực ngay cùng với hiệu lực của hợp đồng – thường là ngày ký hợp đồng).

Bảo hiểm PVI có chính sách ưu đãi nào về thời gian chờ không?

CÓ. Đối với công ty tham gia lần đầu trên 50 Nhân viên, PVI sẽ không áp dụng thời gian chờ.
Vui lòng gửi thông tin đến đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để có thêm chi tiết.

Nguồn trích dẫn: https://baohiempvicare.vn/thoi-gian-cho-la-gi/
XEM THÊM: https://cauthu.top/