Tháng Mười Một 30, 2021

Mức khấu trừ là gì?

Trong hợp đồng bảo hiểm thường xuất hiện thuật ngữ “Mức khấu trừ bảo hiểm”. Vậy thì “mức khấu trừ” là gì và ý nghĩa của mức khấu trừ trong bảo hiểm như thế nào?

Muc-khau-tru-bao-hiem
Mức khấu trừ là thuật ngữ thường gặp trong Hợp đồng bảo hiểm

Định nghĩa Mức khấu trừ bảo hiểm

Mức khấu trừ: Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự cố. Mức khấu trừ được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm (bằng phần trăm tổn thất hoặc số tiền cụ thể).

Trong trường hợp số tiền tổn thất nhỏ hơn Mức khấu trừ, Công ty bảo hiểm không phải bồi thường cho tổn thất đó.

Trong trường hợp số tiền tổn thất lớn hơn Mức khấu trừ, Công ty bảo hiểm bồi thường số tiền bằng số tiền tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trừ đi Mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ trong thực tế

Mức khấu trừ được quy định trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là: 5% tổn thất, tối thiểu 10 triệu đồng/vụ tổn thất. Khi có một vụ tổn thất xảy ra, có thể xảy ra các tình huống như sau:

  1. Trường hợp 1: Số tiền thiệt hại là 2 triệu đồng, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường do số tiền tổn thất (2 triệu đồng) < Mức khấu trừ (10 triệu đồng).
  2. Trường hợp 2: Số tiền thiệt hại là 50 triệu đồng. Tổn thất sẽ thuộc phạm vi bảo hiểm. Tính mức khấu trừ = 5% tổn thất = 5% * 50 triệu = 2.500.000 VND. Do đó lúc này sẽ áp dụng Mức khấu trừ tối thiểu là 10 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường: 50 triệu đồng – 10 triệu đồng (Mức khấu trừ) = 40 triệu đồng.
  3. Trường hợp 3: Tổn thất với tài sản số tiền 400 triệu đồng, lúc này Mức khấu trừ được áp dụng là 5% tổn thất (tương đương với 5% x 400 triệu = 20 triệu đồng). Lý do là 5% tổn thất (20 triệu đồng) > mức tối thiểu (10 triệu đồng). Khi này, Số tiền bồi thường cuối cùng: 400 triệu – 20 triệu = 380 triệu.

Ý nghĩa của Mức khấu trừ

Mức khấu trừ là một thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm phi nhân thọ. Ý nghĩa thực tiễn của Mức khấu trừ là:

  1. Giảm thiểu các hồ sơ khiếu nại bảo hiểm mà trong đó số tiền tổn thất nhỏ, không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động cũng như năng lực tài chính của Bên mua bảo hiểm.
  2. Giảm mức phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm phải chịu.

Thông thường, Mức khấu trừ sẽ tỷ lệ nghịch với Tỷ lệ phí bảo hiểm. Điều này có nghĩa là, nếu muốn giảm Tỷ lệ phí bảo hiểm thì thông thường Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tăng Mức khấu trừ một cách tương xứng, và ngược lại.

Mức khấu trừ và Mức miễn thường

Mức miễn thường là cách gọi ngắn gọn, cách gọi đầy đủ là “Mức miễn bồi thường”. Mức miễn thường có 2 loại:

  1. Mức miễn thường có khấu trừ: Chính là thuật ngữ Mức khấu trừ đã đề cập ở trên.
  2. Mức miễn thường không khấu trừ: Trong trường hợp số tiền tiền tổn thất lớn hơn Mức miễn thường, Công ty Bảo hiểm sẽ bồi thường cho Bên mua bảo hiểm đúng số tiền thiệt hại mà không bị trừ đi Mức khấu trừ.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tại thị trường bảo hiểm Việt Nam chỉ áp dụng thuật ngữ Mức miễn thường có khấu trừ (Mức khấu trừ), do đó Bên mua bảo hiểm cần lưu ý để không hiểu nhầm cách tính toán bồi thường.

Liên hệ với PVI Sài Gòn

Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu được tư vấn về các sản phẩm, chương trình bảo hiểm, chuyên môn nghiệp vụ, các vướng mắc trong giải quyết khiếu nại và bồi thường, vui lòng liên hệ với Bảo hiểm PVI Sài Gòn theo thông tin bên dưới.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BẢO HIỂM PVI SÀI GÒN:

BIỂU PHÍ CẠNH TRANH – BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC




XEM THÊM: https://cauthu.top/